Sammen med Grenland Sjakksenter har vi lansert Sjakktrening, et unikt tilbud til barn og unge.

Sjakktreningen skal skje ved et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, som minner om et årshjul i skoleverket. Underveis har vi variert undervisning og trening, med gruppetreninger og tett kontakt mellom trener og elev. Det sosiale vil bli ivaretatt i form av ukentlige nettsamlinger, men også fysiske helgesamlinger 2-3 ganger i året (avhengig av hva Coronasituasjonen tillater).

Les mer om tilbudet på sjakktrening.no