Sjakk for barn og unge

Sammen med Grenland Sjakksenter har vi lansert Sjakktrening, et unikt tilbud til barn og unge.

Sjakktreningen skal skje ved et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, som minner om et årshjul i skoleverket. Underveis har vi variert undervisning og trening, med gruppetreninger og tett kontakt mellom trener og elev. Det sosiale vil bli ivaretatt i form av ukentlige nettsamlinger, men også fysiske helgesamlinger 2-3 ganger i året (avhengig av hva Coronasituasjonen tillater).

Les mer om tilbudet på sjakktrening.no